'; var_dump($_POST); echo ''; ?>

Направете заявка за участие в 3 лесни стъпки

  • 1 Изберете сферата на Вашият бизнес
  • 2 Разпределете Вашите продукти
  • 3 Попълвате данни за контакт
Въведете брой месеци за учатие $v) { if($v[14] == 1 and $v[9]==1) { $tmparr = explode('#', $v[18]); $tmparX = array_flip($tmparr); unset($tmparX[""]); //var_dump(array_intersect_key($_POST['de'], $tmparX)); if( count( array_intersect_key($_POST['de'], $tmparX)) ) { //// if($arr_sites_info_stst[$k]['products']>0){ $koeficenta_na_saita = (intval($v[4]/$arr_sites_info_stst[$k]['products']))>1?(intval($v[4]/$arr_sites_info_stst[$k]['products'])):1; } $koeficenta_na_saita = $koeficenta_na_saita/2800; $arr_s[$k] = array($koeficenta_na_saita); ///// ?>
лого тип адрес   посещения / месечно цена брой продукти
<? echo $v[1]; ?> 0